بت شکن خپرندویه اداره وړاندې کوي//پشتوترانه 2# // شولو مردار اربکي دا لوي غدار دي //عابدالله ماشوم


بسم الله الرحمن الرحیم

بت شکن خپرندویه اداره

وړاندې کوي

پشتوترانه 2#

شولو مردار اربکي دا لوي غدار دي

عابدالله ماشوم

https://ia902508.us.archive.org/29/items/ArbakiTarana1/arbaki%20tarana1.jpg

ډانلوډ

mp3

5.9 MB

https://archive.org/download/02ArbakiMurdarDe/02_Arbaki-Murdar-De%28www.botshikan.co.nr%29.mp3

 https://archive.org/details/02ArbakiMurdarDe

دا پاڼه خوشه کړئ مننه

http://www.facebook.com/botshikan1

 

One comment on “بت شکن خپرندویه اداره وړاندې کوي//پشتوترانه 2# // شولو مردار اربکي دا لوي غدار دي //عابدالله ماشوم

ځواب دلته پرېږدئ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  بدلون )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  بدلون )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  بدلون )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  بدلون )

Connecting to %s