عصمت الله ماشوم واليم نمبر۱- بت شكن ملاعمر به راځي – مكمل ۱۰۰ تراني


دبت شكن خپرندويه مركز كوشش كوي ترڅو

وكولاۍ شي چي تاسو ته نوى تراني وړاندې كړي

داځل دعصمت الله ماشوم ترانو يو ښكلى مجموعه

وړاندي كوي

لوستلو ته دوام ورکړئ