بت شكن خپرندويه مركز تاسو وروڼوته يو په زړه پورې البم وړاندي كوي دا البم په ((۷۰ )) ترانومشتمل ده ترانه ويونكى ده قاري محمودشاكراوملګري


لوستلو ته دوام ورکړئ

Advertisements