المُهاجر جهادي خپرندويه اداري لخوا نوي فلم بدري کاروان۴ جاري شو


په فلم کې د مجاهدینو اعداد او د پکتیکا ولایت د اومنه دولسوالۍ په ودانۍ په مختلفو وختو کې د غټواو وړو اسلحو بریدونه راخستل شوي چې د هاوان او هفتاد پنج بریدونه یې خورا خوندور او دیادولو وړ دي .

  ۔۔۔ بدري کاروان (۴) ۔۔۔

لوستلو ته دوام ورکړئ

درس للشيخ دوست محمد حفظه الله بعنوان – د ديموكراسي بنسوتونه


بسم الله الرحمن الرحيممــركــز الفــجــــر لـلإعــلاميـُــقـــدم


درس

للشيخ دوست محمد حفظه الله

بعنوان

( د ديموكراسي بنسوتونه )

بلغة البشتو

لوستلو ته دوام ورکړئ

مؤسسة السحاب للإنتاج الإعلامي تقدم الاصدار المرئي المميز [( مشاهد من خط النار)] [1] باللغة العربية – بلغة الأوردو – بلغة البشتو


بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة السحاب للإنتاج الإعلامي

تقدم

الاصدار المرئي المميز

[( مشاهد من خط النار)]

[1]

باللغة العربية – بلغة الأوردو – بلغة البشتو
لوستلو ته دوام ورکړئ

دالمهاجر سټوډيو نوي فلم بدري كاروان (۳) نشرشوهبسم الله الرحمن الرحيم

دالمهاجر سټوډيو وړاندې كوي

نوي فلم

بدري كاروان

   ((۳))

https://ia800906.us.archive.org/32/items/Badrikarwan3/al-muhajir-banner-awwal-barkha-1.gif لوستلو ته دوام ورکړئ