دپسرلي وږمې // مولوي محب الله حقاني


دتوره بوړه ويب پاڼه تاسو وروڼو ته يو نوی دزړه پورو ترانو البم ډالۍکوي

▂▃▅▇█▓▒ Da_pasarli_Wagmi ▒▓█▇▅▃▂

ترانه ويونکی دی :مولوي محب الله حقاني

————————————————–

https://archive.org/download/da-pasarli-wagmee444/da-pasarli-wagmee444.jpg

لوستلو ته دوام ورکړئ

Advertisements

||||||||||| || || || د افــغــانــــستـــان اســـلامـــي امــــارت || || ||||||||||||


ډانلوډ

ډانلوډ